Wewnątrzszkolny regulamin

Odsłony: 6138

Wewnątrzszkolny regulamin dotyczący wymagań stawianych uczniom PSP Nr 5 w Nisku


Zabrania się:Noszenia obuwia na podeszwach pozostawiających ślady na podłożu.


• Niszczenia sprzętu i innego mienia szkoły.

• Wulgarnego i niekulturalnego zachowania się w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

• Farbowania włosów.

• Noszenia długich paznokci, malowania ust, oczu i paznokci.

• Noszenia stroju innego niż galowy podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych.

• Śmiecenia na korytarzach w klasach i wokół szkoły.

• Siadania na parapetach, otwierania okien.

• Narażania zdrowia i życia kolegów poprzez podstawianie nóg, popychanie i bójki.

• Wychodzenia poza teren szkoły podczas przerw i lekcji.

• Palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu i innych używek.

• Korzystania z telefonów komórkowych na lekcjach i przerwach. (Dopuszcza się używania telefonów komórkowych wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi dyżurującemu)

• Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione, zgubione aparaty telefoniczne, tablety. W czasie lekcji telefony muszą być wyłączone i schowane.