DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI

Odsłony: 3182

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI ?

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

 

Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie. Zainteresowania i styl bycia dziecka przede wszystkim kształtuje rodzina, jednak nie wszyscy rodzice mają świadomość, jaką rolę odgrywa książka w rozwoju dziecka. Dzięki czytaniu dzieci rozwijają wyobraźnię, wzbogacają swoje słownictwo i styl wypowiedzi. Są to prawdy ogólnie znane i często powtarzane. Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech, stres, brak czasu dla dzieci, ignorowanie ich potrzeb psychicznych, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna język. Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie wszechobecnej telewizji i Internetu.

 Język jest narzędziem myślenia, również matematycznego. Słabo czytające dzieci coraz mniej czytają i coraz gorzej się uczą. Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Dzieci mają kłopoty z nauką, gdyż nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Stąd więc wielkim zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka – emocjonalne i intelektualne.

 Dlaczego warto czytać dzieciom?

Ponieważ wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą. Czytanie książek pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, motywów działania. Otwiera oczy na świat i drugiego człowieka. Odpręża, uspokaja i relaksuje. Dziecko czytając może wejść w sytuację bohatera, przeżyć z nim różne emocje, zdystansować się do swoich problemów. Książka może dodać sił i zapału. Dostarczyć rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

W dzisiejszym świecie ludzie żyją w ciągłym pośpiechu, warto znaleźć czas na czytanie, aby się wyciszyć. Czytanie rozwija i pobudza naszą wyobraźnię. Czytanie doskonali pamięć i koncentrację. Aby w pełni „wejść” w książkowy świat i zrozumieć - co czytamy – musimy skupić się na tekście i skoncentrować, odłączyć od świata zewnętrznego. Czytając zdobywamy wiedzę i łączymy ją z tym, co już wiemy. Dzięki temu nasz mózg pracuje i doskonali swoje działanie, co z kolei wpływa na naszą pamięć. Badania pokazują, ze czytający mają pamięć dużo lepszą, niż np. miłośnicy seriali.

Rola rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych dziecka jest nie do przecenienia.

- Potrzeba kontaktu z książką nie powstanie u dziecka samorzutnie. Dziecko nie odczuje jej braku, jeśli w ogóle nie będzie się z nią stykać. 

- O rozwoju i rozbudzeniu umysłu dziecka w znacznym stopniu decydują najwcześniejsze lata życia, czyli ten okres, w którym pozostaje ono pod bezpośrednim wpływem rodziny.

- Jeśli chcemy, aby nasze dziecko czytało, musimy poświęcić mu więcej czasu i codziennie opowiadać i czytać mu książki. Dziecko musi widzieć, że rodzice czytają książki!

- Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.

Rodzice! To od was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka.

Czytajcie dziecku głośno, bez względu na sytuację rodzinną, materialną czy własne wykształcenie, jeżeli chcecie, żeby dziecko odnosiło sukcesy w szkole i w życiu. Już w pierwszej klasie lepiej radzą sobie te dzieci, którym rodzice dużo czytają i z którymi dużo rozmawiają. Wspólne czytanie w rodzinie zbliża emocjonalnie, otwiera drogę do trudnych rozmów, chroni przed wieloma problemami wieku dorastania.

 

Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości.

Świat jest coraz bardziej skomplikowany. Lawinowo wzrasta ilość informacji. Zmiany na rynku  pracy następują coraz szybciej. Ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia.

Codzienne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zachowaniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.