Ubezpieczenie uczniów

Odsłony: 1060

Rada Rodziców w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej uczniów proponuje przystąpienie do grupowego dobrowolnego ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2020/2021. Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia zapewnia objęcie uczniów ochroną ubezpieczeniową od 1 września 2020r.

- składka dla dzieci uczęszczających do Przedszkola 35,00zł

- składka dla uczniów PSP nr 5 w wysokości 40,00zł

Oferta grupowego ubezpieczenia- Przedszkole nr 3

Oferta grupowego ubezpieczenia- PSP nr 5

(Oświadczenia znajdują się w zakładce- Druki do pobrania)