Nauczyciele PSP Nr 5

Odsłony: 23389

Nauczyciele uczący w PSP nr 5

w klasach 0-8

 

Bajek Ewa- plastyka, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Bajek Andrzej-  wiedza o społeczeństwie, historia

ks.  Bieńko Waldemar- religia

Chylińska Bożena- w-f, świetlica

Ciepielowska Ewa- nauczanie zintegrowane

Dąbek Anna- doradztwo zawodowe

De Ville Piotrowska Ewa- wychowanie przedszkolne

Dudek Klaudia- wychowanie przedszkolne

Dybka Anna- fizyka

Dziechciarz Ewa - religia, nauczyciel wspomagającyrewalidacja

Filiks Barbara- j. polski

Gancarz Barbara- biblioteka

Jackowicz Aleksandra- rewalidacja

Karkut Urszula- wicedyrektor,  matematyka, technika

Kasperek Ewa- j. polski

Kijak Beata - wf

Kosz Bogusław - historia,  technika, świetlica

Kotuła Maria- świetlica

Kozak Katarzyna- wychowanie przedszkolne, rewalidacja

Krawiec Jolanta- historia

Krygier Zofia- wychowanie przedszkolne

Kuciapa Anita - biologia, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Kwiecińska Małgorzata- psycholog

Kwolek Anna- nauczanie zintegrowane

Łojek Joanna- j. hiszpański

Marchut Małgorzata- j. polski

Madej Katarzyna- j. angielski

Mierzwa Barbara- j. angielski 

Piędel Monika-  nauczanie zintegrowane, rewalidacja

Porcja Beata- pedagog, wdż, rewalidacja

Pracoń Anna- nauczanie zintegrowane

Rzucidło Henryk- muzyka

Słomiana Maria- j. angielski

ks. Sobania Paweł - religia

Stelmach Alicja- wicedyrektor, współorganizator procesu kształcenia ucznia niepełnosprawnego, rewalidacja

Szarek Jolanta - matematyka

Szarek Katarzyna- rewalidacja, nauczyciel wspomagający

Śnieżek Beata- informatyka

Tabor Grażyna - chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

Waniewska Elżbieta- nauczanie zintegrowane

Warchoł Piotr - wychowanie fizyczne

Warchoł Elżbieta- nauczanie zintegrowane

Wojtaś Piotr- przyroda, geografia

Wór Małgorzata- wychowanie przedszkolne

Zielińska Aneta- j. niemiecki, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Żurawicz Ewelina -wychowanie przedszkolne

Zybura Grażyna- matematyka

Żółkoś Barbara- świetlica